Jag heter Sari Johansson och är utbildad medicinsk fotterapeut.

Jag har tagit över Fotvalvet efter Yvonne Rosengren som nu njuter av pensionärs livet.

Innan jag utbildade mig till medicinsk fotterapeut har jag arbetat i nästan 30 år som undersköterska inom äldreomsorgen i Motala kommun.

Jag är finskspråkig, ni kan få behandlingen på finska om så önskas.

Hjärtligt välkomna alla gamla och nya kunder!


Om Fotvalvet

Foten är som en valv-konstruktion, den hålls uppe av ligament, muskler och senor. Det finns 2 valv, ett engående och ett tvärgående. Därav namnet Fotvalvet, samt att det finns ett valvtak på kliniken.

I foten finns det 26 ben samt ett par sesamben som ligger i senor.

  • Fotroten = 7 ben
  • Mellanfoten = 5 egna ben
  • Tårna = 14 ben
  • 57 leder och 108 ledband!

Alla ben är klädda med benhinna som består av kollagen bindväv. Benhinnan är rik på blodkärl och innehåller benbildande celler.

Går man 4 km per dag blir det ca 5 700 steg. 2 Miljoner steg per år.

Springer man belastas foten med en vikt motsvarande 3-5 ggr kroppsvikten. Dvs, varje steg belastas motsvarande 150-500 kg!

Ta hand om dina fötter så att de tar hand om dig!